مرکز توسعه فناوری و نوآوری کشتی سازی افتتاح گردید

مرکز توسعه فناوری و نوآوری صنایع کشتی سازی فراساحل و تجهیزات دریایی بعد از ظهر دوشنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد.

حمید رضائیان مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در این خصوص بیان داشت: این مرکز با توجه به نیاز صنعت کشتی سازی به امر پژوهش و ارتباط با دانشگاه ها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در این مرکز تلاش می کنیم تا نیازمندی های تخصصی خود را تامین کنیم.
مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران خاطرنشان کرد: مجموعه کشتی سازی برای ورود به بازارهای جدید برنامه های مناسبی در نظر گرفته است.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفر به استان هرمزگان از بخش های مختلف مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) در بندرعباس از جمله مراحل ساخت انواع کشتی ها و حوضچه تعمیرات کشتی بازدید داشته است.